El programa de Web Mèdica Acreditada (WMA) compleix 25 anys

El programa Web Mèdica Acreditada (WMA), que és el programa d’acreditació de qualitat de webs mèdics del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) compleix 25 anys aquest 2024. El WMA, que ja ha acreditat més de 1200 pàgines web, té com a principal objectiu la millora de la qualitat de la informació sanitària a Internet i constitueix un servei a la societat, independent i sense ànim de lucre. D’aquesta manera, metges, professionals de la salut, pacients i ciutadans poden disposar d’informació de confiança i de qualitat garantida dins un panorama tan ampli i complex com és el món d’Internet.

El sistema de la WMA es basa en els Principis de Bona Pràctica adherits al codi de Deontologia del CoMB. Amb aquest sistema, els usuaris poden identificar els webs acreditats, ja que aquests estan obligats a mostrar el segell de certificació WMA a la seva pàgina principal. Aquest segell aconsegueix diferenciar l’empresa de la competència dins el sector mèdic.

Aquesta iniciativa és pionera i ha estat considerada, els anys 2005 i 2010, entre els programes de certificació de continguts més reconeguts per part dels usuaris segons un estudi realitzat per Health On the Net Foundation (HONcode). A més a més, està estudiat que un 60,5% de la societat consulta Internet per temes de salut, però només valoren el contingut en 3,8 punts sobre 10 (Estudi ONTSI 2016). Aquest fet potencia la necessitat de garantir la qualitat i veracitat de la informació que es consulta.

Per poder acreditar una pàgina web s’ha d’omplir un formulari de sol·licitud. A continuació, si la web compleix amb els requisits, es rebrà un correu per tal de procedir amb el pagament per fer una avaluació. Si se supera aquesta avaluació, es concedeix el segell. Si no, es donen les recomanacions que s'hauran d'aplicar per repetir l'avaluació i superar-la. A la pàgina web de WMA trobareu tota la informació per començar el procés d’acreditació.