Formació

Detecció de necessitats de formació per millorar la col·laboració en projectes de salut: per a metges en àrees no mèdiques i per a no metges d’àrees més mèdiques.

Grup de treball

Clara Prats
Clara Prats

Física i doctorada en física aplicada i simulació en ciència (Universitat Politècnica de Catalunya), presidenta de la Comissió Gestora del GIPS


Núria Gavara
Núria Gavara

Física i doctorada en Biofísica Cel·lular. Actualment està involucrada en la docència del grau d’Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Barcelona.


Núria Monill Raya

Enginyera Biomèdica especialitzada en intel·ligència artificial clínica. Experiència en planificació quirúrgica virtual, impressió 3D i aplicacions d’Intel·ligència Artificial.


Ramon Vilallonga
Ramon Vilallonga

Cirurgià gastrointestinal, expert en cirurgia bariàtrica, vocal del CoMB i membre de la Comissió Gestora del GIPS.

Núria Montserrat
Núria Montserrat

Professora de recerca ICREA a l´Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Coordinadora de la Plataforma de Biobancs i Biomodels de l´Insituto de Salud Carlos IIII.


Iolanda Jordan
Iolanda Jordan

Pediatra intensivista HSJD, membre Junta CoMB.


Marc Soler
Marc Soler

Metge, director general corporatiu del CoMB.


Altres membres
 • AGUIRRE FDEZ. DE ARROYABE, JOSE MARÍA
 • ALVAREZ PINTO, ZAIDA
 • ALVAREZ VILA, ARNAU
 • BURON PUST, ANDREA
 • CANALS RIERA, XAVIER
 • CASAROLI MARANO, RICARDO PEDRO
 • CUFI GONZALEZ, SILVIA
 • JORDAN GARCIA, IOLANDA
 • MALLOL PARERA, ROGER
 • MITJANS GARCÉS, ANNA

 

 • MOLÉS MOLINER, ELOÍSA
 • MONTSERRAT PULIDO, NURIA
 • MUÑOZ MUÑOZ, ROSA BLANCA
 • NÚÑEZ GARCÍA, BERNARDO
 • PEREZ BELTRAN, MERITXELL
 • PIQUÉ-BUISAN PIQUÉ-BUISAN, JOEL
 • PUJOL PINA, ROSA
 • RIAMBAU GASCÓ, ESTHER
 • RUBIO MATURANA, CARLES
 • RUIZ MARTIN, M CARMEN

Objectius

 • Detecció de necessitats de formació dels adherits al GIPS: visió global de veure patrons, identificar on falta coneixement.
  • Aquesta detecció es pot fer a través de l’organització de jornades divulgatives de temes d’interès.
  • Formació bidireccional: per a metges en àrees no mèdiques i per a no metges d’àrees més mèdiques.
  • S’aniran definint àmbits de coneixement: materials, 3D...
 • Promoure formació en les àrees identificades: el GIPS no es preveu com una entitat de formació però sí promotora (els professionals adherits especialistes en determinades àrees d’interès poden ser formadors).
 • Valorar la necessitat de promoure la creació d’una metodologia d’acreditació de la formació, tenint en compte l’experiència del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada. Aquest sistema oferiria un segell de qualitat de la formació per als professionals vinculats amb la salut i també un reconeixement amb sistema de crèdits per la carrera professional d’aquests.