Relacions Institucionals

Creació de sinergies entre universitats, centres sanitaris, empreses i grups de recerca

Grup de treball

Núria Gavara
Núria Gavara

Física i doctorada en Biofísica Cel·lular. Actualment està involucrada en la docència del grau d’Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Barcelona.


Clara Prats
Clara Prats

Física i doctorada en física aplicada i simulació en ciència (Universitat Politècnica de Catalunya), presidenta de la Comissió Gestora del GIPS.

Maria Visa
Maria Visa

Enginyera en disseny industrial, enginyera biomèdica i d’organització, professora a Elisava i CEO i cofundadora de MTS Tech.


Nadia Pons
Nadia Pons

Biòloga especialitzada en innovació estratègica, emprenedoria de base científica, transferència de tecnologia i inversió llavor. Responsable del Programa d'Emprenedoria del CoMB – Grup Med i membre de la comissió gestora del GIPS.

Objectius

  • Creació de sinergies entre universitats, centres sanitaris, empreses i grups de recerca.
    Per exemple: promoure que el currículum dels estudis universitaris estiguin més basats en el que les empreses necessiten, reunions entre caps d’estudi i representants de la indústria.
  • Promoure la carrera científica amb oportunitats diferents a les “típiques” explicades durant la formació acadèmica.
  • Fer visibles projectes entre els diferents partners.