Missió, visió i valors

01

Missió

El GIPS vol col·laborar, des de diferents àmbits professionals, per incidir en la millora de la salut de les persones mitjançant:

  • l'atenció integrada sanitària i social,
  • la docència i la recerca biomèdica,
  • la innovació, amb l’avaluació i promoció de noves tecnologies.

 

03

Valors

  • Compromís amb el treball i amb l’intercanvi de coneixements, facilitant-ne l'accés en benefici de la millora de la salut dels pacients.
  • Exigència als professionals, sigui quin sigui el seu àmbit de formació i treball, de rigor, responsabilitat i ètica en la feina.
  • Promoció del treball en equip, com a motor del desenvolupament professional.
  • Efectivitat en les actuacions, opinions, decisions.
  • Transparència amb la societat.
  • Cerca de la millora contínua mitjançant l’avaluació dels avenços tecnològics i innovacions.
  • Representació de la diversitat de perfils professionals que integren el grup.

 

 

02

Visió

El GIPS promou la interacció dels professionals perquè siguin capdavanters en innovació clínica i recerca centrades en les necessitats dels pacients i perquè assoleixin els millors resultats en salut, científics i acadèmics.

Vol esdevenir un grup referent de prestigi per als professionals de diferents àrees de coneixement vinculades a la salut, més enllà de les estrictament mèdiques o assistencials. Professionals que tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties.