Objectius

>
1

Analitzar, estudiar i avaluar les disciplines, àrees de coneixement i titulacions que puguin estar amb la missió del GIPS.

2

Fomentar el debat i la creació d’opinió pública.

3

Crear sinèrgies, intercanvi de coneixements i espais entre professionals de diferents àrees de coneixement relacionades amb la salut.

4

Promoure les relacions entre equips interdisciplinaris dels diferents centres sanitaris i de recerca.

5

Millorar l’atenció als ciutadans, facilitant el treball en equip de tots els professionals vinculats amb la salut com a valor fonamental per compartir aspectes ètics i deontològics, així com professionals.

6

Promoure la implementació i integració de noves metodologies i tecnologies en l'entorn sanitari.

7

Analitzar i definir els rols i responsabilitats en els àmbits de col·laboració en la pràctica clínica.

8

Visibilitzar el col·lectiu de professionals vinculats amb la salut, així com reconèixer la seva tasca, sempre en constant evolució.

9

Impulsar i donar suport a les activitats que promoguin l’aprenentatge continu dels professionals.

10

Assessorar i compartir amb la Junta del CCMC, i amb els metges i metgesses en general, els diferents àmbits de coneixement i expertesa.