Bona Praxi

Promoure la incorporació i bon ús de tecnologia innovadora i eficient al sector salut

Grup de treball

Ramon Vilallonga
Ramon Vilallonga

Cirurgià gastrointestinal, expert en cirurgia bariàtrica, vocal del CoMB i membre de la Comissió Gestora del GIPS.


Membres
 • ARAÚJO RIVERO, FRANCISCO
 • BURON PUST, ANDREA
 • CANALS RIERA, XAVIER
 • CUFI GONZALEZ, SILVIA
 • CUMERAS OLMEDA, RAQUEL
 • ESTEVE BALAGUÉ, LLUÍS
 • FABREGAT FUENTES, ROBERT
 • HERAS VILA, IGNASI
 • JORDAN GARCIA, IOLANDA
 • LOPEZ SEGUI, FRANCESC
 • MITJANS GARCÉS, ANNA
 • MORENO VILLAECIJA, MIGUEL ÁNGEL

 

 • PEREZ PEY, MARC
 • PONT DALMAU, ROSA
 • PRATS SOLER, CLARA
 • PUJOL PINA, ROSA
 • QUILEZ FERRER, PILAR
 • SALAS PEREZ-RASILLA, EDUARDO
 • SALES COLL, MARC
 • VILALLONGA PUY, RAMON

Objectius

 • Assegurar que la tecnologia arribi al sector mèdic (objectiu GIPS)
 • Promoure la incorporació de tecnologia innovadora i eficient (economia).
  Al sistema sanitari públic a Catalunya la incorporació de tecnologia es fa a través de sistemes burocratitzats i poc flexibles, orientats només a preu sense tenir en compte els resultats, de manera que a vegades provoca que la tecnologia no sigui l’adequada.
 • Elaboració d’un codi de bon ús de la tecnologia.
  En la línia del col·lectiu mèdic, que disposa d’un codi de deontologia que conté les normes bàsiques de bona praxi mèdica, es proposa l’elaboració d’un codi de bon ús de la tecnologia: qualificació, acreditació de competències (ex. Pilots d’avió disposen d’una acreditació per pilotar cada tipus d’avió).
  Recomanacions generals amb una apartats per diferents àmbits que tindrien una fitxa amb valoracions d’experts: Algoritmes, dades, Robòtica, Software de gestió i de processament de dades i imatges, (Intel·ligència artificial...), Impressions 3D, ...
  Cada tecnologia seria avaluada també pel que fa a la seva sostenibilitat, cost eficiència i preparació dels que l’han d’aplicar.
 • En la línia del Quadern de Bona Praxi de Telemedicina, elaborar guies de bona praxi per noves tecnologies, que continguin:
  • Background (lògica enginyera i mèdica).
  • Formació per als professionals que l’aplicaran.
  • Fitxa de requeriments per avaluar per a una indicació determinada (ètica, patologia, enginyeria, certificació de qualitat...)
 • Reenginyeria de processos:
  • Millors resultats en salut
  • Millors procediments
  • Més eficients
 • Donar suport a l’AQUAS