Presentació

Grup Interdisciplinari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de professionals vinculats amb la Salut

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris. La tecnologia avança, s’aposta per la innovació i, a més dels tradicionals perfils professionals (metges, infermeres, farmacèutics, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals. Es tracta de professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya,  col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits.

Els col·legis de metges tenen com a funció principal vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, així com defensar els interessos del col·lectiu. En el context actual, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya considera útil i oportú impulsar un espai més ampli de participació i col·laboració amb professionals d’altres disciplines, que no essent estrictament mèdiques o assistencials sanitàries, tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties. El Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut (GIPS) és aquest espai.

El funcionament d’aquest grup de treball és autònom i la seva opinió, independent.