Vull ser-ne membre

Qui pot ser membre del GIPS?

El GIPS està format per professionals graduats o llicenciats, les tasques i funcions dels quals estan relacionades directament o indirecta amb la salut de les persones. Professionals sanitaris i d’altres camps (física, matemàtica, biologia, biotecnologia, etc.) que mantenen una col·laboració regular i necessària i que contribueixen a la creació de coneixement i a la presa de decisions clíniques amb aportacions dels seus àmbits.

Què cal fer per ser-ne membre?

Per ser membre d’aquest grup cal sol·licitar-ho en aquest formulari, indicant les funcions que es desenvolupen relacionades amb el sector de la salut, així com la titulació acadèmica i/o postgraduada associada a les seves funcions professionals que identifiqui a l’interessat amb els objectius propis d’aquest grup.

Vull ser-ne membre