Grups de Treball

Bona Praxi

Promoure la incorporació i bon ús de tecnologia innovadora i eficient al sector salut.

Més informació

Emprenedoria

Detecció d’oportunitats i promoció de l’emprenedoria entre els professionals vinculats amb la salut.

Més informació

Formació

Detecció de necessitats de formació per millorar la col·laboració en projectes de salut: per a metges en àrees no mèdiques i per a no metges d’àrees més mèdiques.

Més informació

Relacions Institucionals

Creació de sinergies entre universitats, centres sanitaris, empreses i grups de recerca.

Més informació

Cafè GIPS

Compartir l’actualitat del sector i fer xarxa mitjançant trobades disteses entre professionals del GIPS.

Més informació

Cooperació per al desenvolupament

Per la millorar de la qualitat de la cooperació internacional en l’àmbit de la salut incorporant-hi perspectives interdisciplinàries i intersectorials

Més informació