Comissió Gestora

El GIPS disposa d’una Comissió Gestora formada per un nombre de, com a mínim, 5 membres (metges i metgesses i professionals vinculats amb la salut), tots ells designats pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Aquesta Comissió es reuneix periòdicament i coordina les línies de treball i col·laboracions. Activa la participació dels membres, promou la creació de sinergies i cerca punts de millora en la creixent relació entre els metges i graduats d’altres professions no sanitàries.

La Comissió Gestora informa periòdicament el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de la seva activitat, li proposa accions a emprendre i hi consensua els posicionaments.

Membres

Clara Prats
Clara Prats, presidenta

Física i doctorada en física aplicada i simulació en ciència (Universitat Politècnica de Catalunya), presidenta de la Comissió Gestora del GIPS.


Ferran Fillat
Ferran Fillat

Especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, membre de la Unitat d’Espatlla i Colze a l’Hospital Parc Taulí. Aplicació a la pràctica clínica de la impressió 3D al Laboratori 3D de l’Hospital Parc Taulí.


Ramon Vilallonga
Ramon Vilallonga

Cirurgià general i de l’aparell digestiu a HUVH, àrea de subespecialització cirurgia endocrina, metabòlica i bariàtrica, membre de la Junta CoMB.


Iolanda Jordan
Iolanda Jordan

Pediatra intensivista HSJD, membre Junta CoMB


Sergi Coderch
Sergi Coderch

Enginyer biomèdic especialitzat en planificació quirúrgica virtual en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


Núria Montserrat
Núria Montserrat

Professora de recerca ICREA a l´Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Coordinadora de la Plataforma de Biobancs i Biomodels de l´Insituto de Salud Carlos IIII.


Georgina Vidal
Georgina Vidal

Enginyera ambiental, doctora en ciències i màster en enginyeria biomèdica, CIO de BIOREM.


Ramon Maspons

Director de l'àrea d'Innovació i Prospectiva de l'Agència de Qualitat i Avaluació de Catalunya (AQuAS).


Núria Gavara
Núria Gavara

Física i doctorada en Biofísica Cel·lular. Actualment està involucrada en la docència del grau d’Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Barcelona.


Georgina Sorrosal de Luna
Georgina Sorrosal de Luna

Doctora en Genètica i Llicenciada en Biotecnologia. Actualment Directora de l’Àrea d’Innovació i Emprenedoria del CoMB. Experiència de més de 12 anys en innovació en salut i gestió de la ciència, incloent posicions directives en spin-offs de centres de recerca, en fons d’inversió del sector salut i en transferència de tecnologia en hospitals.


Marc Pérez Pey
Marc Pérez Pey

President de la comissió d’enginyeria de la salut del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, president de FENIN, Senior Vice President HARTMANN Group.


Laia Martínez Carreres

Doctora en Biomedicina, coordinadora de recerca clínica de COT (I3PT). Graduada en Ciències Biomèdiques, Màster en medicina translacional i Doctora en Biomedicina, amb àmplia experiència tant en recerca bàsica com clínica.


Maria Visa
Maria Visa

Enginyera en disseny industrial, enginyera biomèdica i d’organització, professora a Elisava i CEO i cofundadora de MTS Tech.


Núria Monill Raya

Enginyera Biomèdica especialitzada en intel·ligència artificial clínica. Experiència en planificació quirúrgica virtual, impressió 3D i aplicacions d’Intel·ligència Artificial.


Maria del Carme Boqué Oliva
Maria del Carme Boqué Oliva

Cap del servei d’urgències de l’Hospital Joan XXIII, doctora en medicina, vicepresidenta primera del COMT.


Pau Vilardell

Cardiòleg a l'Hospital Josep Trueta, president de la secció de metges joves del COMG.


M. Teresa Puig
M. Teresa Puig

Catedràtica. Directora del Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Universitat de Girona (UdG) i coordinadora del Grau d'Enginyeria Biomèdica de Escola Politècnica Superior (UdG)


Anna Ripoll
Ana Ripoll

Presidenta de l’associació Bioinformatics Barcelona (BiB)


Lluís Esteve i Balagué
Lluís Esteve i Balagué

Metge. Director General Corporatiu del CoMB.


Anna Mitjans
Anna Mitjans, coordinadora

Llicenciada en ADE (ESADE), responsable de projectes corporatius del CoMB.


Marc Rulló
Marc Rulló, enginyer Electrònic

Responsable d’Electromedicina de l’Hospital Trueta de Girona.


Miguel Angel González Ballester
Miguel Angel González Ballester

Professor i investigador a ICREA especialitzat en tecnologies aplicades a la salut: processament d'imatges mèdiques, intel·ligència artificial, simulació, navegació i robòtica quirúrgica.