Membres

El GIPS està format per professionals graduats o llicenciats, les tasques i funcions dels quals estan relacionades directament o indirecta amb la salut de les persones. Professionals que mantenen una col·laboració regular i necessària amb metges i amb altres professionals sanitaris i que contribueixen a la creació de coneixement i a la presa de decisions clíniques amb aportacions des d’altres camps (física, matemàtica, biologia, biotecnologia, etc.).