Grups de Treball

Bona Praxi

Promoure la incorporació i bon ús de tecnologia innovadora i eficient al sector salut.

Més informació

Emprenedoria

Detecció d’oportunitats i promoció de l’emprenedoria entre els professionals vinculats amb la salut.

Més informació

Formació

Detecció de necessitats de formació per millorar la col·laboració en projectes de salut: per a metges en àrees no mèdiques i per a no metges d’àrees més mèdiques.

Més informació

Relacions Institucionals

Creació de sinergies entre universitats, centres sanitaris, empreses i grups de recerca.

Més informació

Cafè GIPS

Compartir l’actualitat del sector i fer xarxa mitjançant trobades disteses entre professionals del GIPS.

Més informació