El GIPS celebra el primer Cafè GIPS de 2024 des de l’Hospital Josep Trueta de Girona

El passat dijous 22 de febrer, el Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats a la salut (GIPS) va celebrar el Cafè GIPS, un espai de trobada i debat entre professionals de l’àmbit de la tecnologia biomèdica. L’acte, que es va celebrar a l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, va ser tot un èxit i va posar sobre la taula temes interessants sobre la tecnologia per a UCIs i quiròfans smart. A més, es va parlar de la incorporació de nous perfils professionals i innovadors dins el món de la medicina.


La jornada va començar amb la benvinguda d’Àngels Morales, gerent territorial de l’ICS-IAS, Xavier Aldeguer, coordinador de la unitat d’innovació de l’Hospital Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina, i Josep Vilaplana, cap del servei d’anestesiologia de l’Hospital Josep Trueta i president de la Junta de Govern del COMG i del CCMC.

A continuació, Clara Prats, presidenta de la Comissió Gestora del GIPS, va presentar el grup i els seus objectius: un espai ampli de participació i col·laboració entre professionals de diverses disciplines que, no essent estrictament mèdiques, tenen relació amb la salut de les persones.

A la taula central de l’acte es van presentar diferents iniciatives relacionades amb la tecnologia per a UCIs i quiròfans smart, amb la moderació de Georgina Vidal, enginyera biomèdica i coordinadora del grup de treball Cafè GIPS.

  • Rafael Máñez, cap de servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va explicar com tenen dissenyat el seu servei d’UCIs. El projecte Critic-ContAS, de l'Hospital de Bellvitge i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, se centra en el desenvolupament d'un entorn d'intel·ligència artificial que integra diferents sistemes de monitoratge i informació clínica, i permet desenvolupar algoritmes intel·ligents que ajuden a la presa de decisions clíniques. El sistema serveix per aconseguir una alerta precoç per a la detecció i valoració d'un pacient amb risc d'empitjorament greu i té com a objectius reduïr les estades a les UCIs, evitar reingressos després de l'alta, millorar la qualitat i la seguretat de l'atenció al pacient crític i reduir la mortalitat.

  • Lluís Cantallops, professor d’arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va parlar de les necessitats de distribució d’espais a les UCIs a través de l'exemple del disseny de les UCIs de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Cantallops va destacar la falta d'espai: 'avui en dia, per una planta d'UCI, necessitaríem una planta addicional només per les instal·lacions informàtiques, de climatització i d'electricitat necessàries'. Fer hospitals nous és quelcom excepcional i s'han d'anar fent obres petites sobre els espais existents.

  • Carme Balagué, coordinadora del servei de cirurgia de l’Hospital Mútua Terrassa, ens va parlar dels quiròfans smart i va puntualitzar que són completament funcionals i estan equipats amb eines intel·ligents. També va explicar un sistema específic per optimitzar la gestió dels programes quirúrgics i el sistema innovador de localització dels malalts a temps real: 'assignem un codi a cada malalt i nosaltres tenim uns mapes de l'àrea quirúrgica, que van generant uns registres automàtics del recoregut que va fent cada malalt. Això serveix per tenir-ho tot monitorat'.

  • Xavier Escayola, cap de l’àrea de bioenginyeria de l’Hospital Sant Joan de Déu, va exposar el circuit de planificació i navegació quirúrgica multidisciplinar. 'Primer de tot, el pacient passa per la unitat de neuromodulació, on es fa un mapejat no invasiu de la part transcraneal de cada pacient'. Escayola també va posar èmfasi en la col·laboració i la creació de sinèrgies entre equips assistencials: 'aporta molt valor afegit, per separat i en conjunt, i ajuda a crear nous projectes'.

  • Caterina Vidal, enginyera industrial i biomèdica i CEO de Biorem_biomedical engineering, també va posar sobre la taula el concepte de quiròfan smart i en va destacar la interpetació: 'no podem donar per suposat que tots els professionals de diferents disciplines que treballem en projectes de complexitat, entenem el mateix per la mateixa paraula; les expectatives de què és un quiròfan smart han anat canviant i ningú té les mateixes'. Vidal també va destacar l'estandardització, automatització i digitalització de processos, el centre de comandament amb informació a temps real i l’anàlisi de dades. '

L’acte el van cloure Clara Prats i Josep Vilaplana, que van agrair la participació de tots els assistents i els van convidar a assistir en el pròxim Cafè GIPS, que tractarà de l’enginyeria biomèdica, tindrà lloc el 21 de març i es tornarà a celebrar a l’Hospital Josep Trueta de Girona.Més informació: