La UPC busca un investigador postdoctoral per treballar en el desenvolupament d'hidrogels biofuncionalitzats

La plaça forma part d’un projecte becat per l’Agència Estatal de Recerca

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) busca un investigador postdoctoral per a treballar en el camp dels materials de bastimentada per a l'enginyeria de teixits ossis. En concret, el candidat se centrarà en el desenvolupament d'hidrogels biofuncionalitzats amb capacitat de càrrega cel·lular.

La plaça forma part del projecte Desenvolupament de bastides metàl·liques permanents i reabsorbibles impreses en 3D a mesura amb hidrogel biofuncionalitzat per a la regeneració òssia (TaperMesh) finançat per l’Agència Estatal de Recerca (AEI, per les sigles en castellà) i dirigit pel professor José-María Manero.

Requeriments

Si és seleccionada, la persona candidata tindrà l'oportunitat de treballar en un equip altament interdisciplinari, el grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) del departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC.

Els sol·licitants han de tenir un doctorat i experiència rellevant en els camps d'hidrogels biocompatibles i cultiu cel·lular, amb un historial de contribucions significatives en aquests camps, així com un bon domini de l'anglès.

Procés de sel·lecció

La data prevista d'inici és a partir de setembre de 2023 i el contracte tindrà una durada d'un any. El salari és competitiu, en línia amb els estàndards de les beques espanyoles. Els interessats poden enviar per correu electrònic un currículum amb una llista de tres recomanacions, una breu declaració (màx. una pàgina) descrivint la seva motivació i experiència prèvia al Dr. José-María Manero (bbt.jobs.upc@gmail.com), amb 'Postdoc TaperMesh' en l'assumpte del correu electrònic.

Més informació sobre la convocatòria: