Objectius

1

Analitzar, estudiar i avaluar les disciplines, àrees de coneixement i titulacions que puguin estar amb la missió del GIPS.

2

Fomentar el debat i la creació d’opinió pública.

3

Crear sinèrgies, intercanvi de coneixements i espais entre professionals de diferents àrees de coneixement relacionades amb la salut.

4

Promoure les relacions entre equips interdisciplinaris dels diferents centres sanitaris i de recerca.

5

Millorar l’atenció als ciutadans, facilitant el treball en equip de tots els professionals vinculats amb la salut com a valor fonamental per compartir aspectes ètics i deontològics, així com professionals.

6

Promoure la implementació i integració de noves metodologies i tecnologies en l'entorn sanitari.

7

Analitzar i definir els rols i responsabilitats en els àmbits de col·laboració en la pràctica clínica.

8

Visibilitzar el col·lectiu de professionals vinculats amb la salut, així com reconèixer la seva tasca, sempre en constant evolució.

9

Impulsar i donar suport a les activitats que promoguin l’aprenentatge continu dels professionals.

10

Assessorar i compartir amb la Junta del CCMC, i amb els metges i metgesses en general, els diferents àmbits de coneixement i expertesa.

01

Missió

El GIPS vol col·laborar, des de diferents àmbits professionals, per incidir en la millora de la salut de les persones mitjançant:

  • l'atenció integrada sanitària i social,
  • la docència i la recerca biomèdica,
  • la innovació, amb l’avaluació i promoció de noves tecnologies.

 

03

Valors

  • Compromís amb el treball i amb l’intercanvi de coneixements, facilitant-ne l'accés en benefici de la millora de la salut dels pacients.
  • Exigència als professionals, sigui quin sigui el seu àmbit de formació i treball, de rigor, responsabilitat i ètica en la feina.
  • Promoció del treball en equip, com a motor del desenvolupament professional.
  • Efectivitat en les actuacions, opinions, decisions.
  • Transparència amb la societat.
  • Cerca de la millora contínua mitjançant l’avaluació dels avenços tecnològics i innovacions.
  • Representació de la diversitat de perfils professionals que integren el grup.

 

 

02

Visió

El GIPS promou la interacció dels professionals perquè siguin capdavanters en innovació clínica i recerca centrades en les necessitats dels pacients i perquè assoleixin els millors resultats en salut, científics i acadèmics.

Vol esdevenir un grup referent de prestigi per als professionals de diferents àrees de coneixement vinculades a la salut, més enllà de les estrictament mèdiques o assistencials. Professionals que tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties.